Munkagårdsfloen - 2019-09-11Detta kommer att ske under hösten i Munkagårdsfloen.

1. Hela våtmarken kommer att tömmas på vatten.

2 Efter torrläggningen skall allt gräs klippas kort, även
gräset /ag/säven) i gamla våtmarken.

3 Därefter kommer vatten att pumpas in i floen,
ca 30 cm högre vattenstånd än idag.

4 Gömslet skall färdigställas.

5 På vallen skall 200 buskar planteras.

6 Stängningen skall göras färdig, trådar dras, 4 st per
stolpe.

Thomas Andersson - 2019-09-11