Rovfågelskådning i Falkenbergstrakten


Under höst och vinter kan man påträffa en hel del rastande eller övervintrande rovfåglar i de öppna marker som finns på olika ställen runt Falkenberg, inte minst vid Ramsjö mosse och längs Ramsjö kanal nordväst om staden.

Med lite tur kan följande arter ses mellan oktober och mars:

Ormvråk, Fjällvråk, Sparvhök, Duvhök, Röd glada, Blå kärrhök, Pilgrimsfalk, Tornfalk

Havsörn (nov.-feb.), Kungsörn (nov.-feb.), Varfågel (okt.-jan.)

Foto: Thomas Andersson

 

 

     Läs Foldern i PDF format »

 

 

    

     Ladda ner Adobe Acrobat Reader om du inte har den,