Häckningsplats för

SMÅTÄRNAN

 

För att hjälpa småtärnan har Falkenbergs kommun anlagt en konstgjord häckningsyta där vi hoppas att småtärna ska vilja häcka. Inhägnaden och skyltarna är för att hindra att man går på området under häckningstiden. Att tiden som man inte får vistas inom området är så lång beror ofta på att småtärnan häckar flera gånger under en sommar. Misslyckas de en gång så försöker de igen. Deras ungar blir då inte färdiga förrän i början på augusti

Småtärna. Foto: Thomas Andersson

 

Småtärnan är vår minsta tärna och är ungefär jämnstor med staren och hälften så stor som fisktärnan. Den väger ungefär 45 gram! Väl kommen hit så anlägger de sina bon utmed kusten på t ex sandstränder, sand- och grusrevlar, skalgrusbankar eller utfyllnadsmarker. De häckar gärna tillsammans i kolonier. Boet utgörs av en liten grop i marken där den lägger upp till tre ägg. Efter 21 dagar kläcks ungarna och de lämnar då boet för att söka skydd. De blir sedan matade av sina föräldrar i ca fyra veckor innan de får klara sig själva. De är flygga redan efter tre veckor.

 

Text och layout

Christopher Enckell
Kultur- och fritidsförvaltningen

Länk till Karta hos Hitta.se »

Småtärna. Foto: Thomas Andersson

 

Småtärnan fiskar på grunt vatten efter småfisk och kräftdjur och dyker då mot vattenytan upprepade gånger. Den står ofta helt still i luften och ryttlar och kan då spana ned i vattnet efter byten.

 

Småtärnan är en fågel som finns upptagen på den nationella hotlistan. I Sverige finns ca 600 par och de minskar hela tiden. Det största hotet är den ökade badturismen och lösspringande hundar som gör att ungarna flyr och blir synliga för t.ex. kråkfåglar och trutar, som äter upp dem.

 

Andra tärnor


Fisktärna (Sterna hirundo)


Fisktärnan flyttar från södra Afrikas västkust och finns hos oss både vid salt och sötvatten.

Fisktärna. Foto: Thomas Andersson

Silvertärna (Sterna paradisea)


Silvertärnan tillhör de riktiga långflyttarna, och tillbringar vårt vinterhalvår vid Antarktis!

Silvertärna. Foto: Thomas Andersson