Studiecirklar 2019

 

Under 2019 kommer Falkenbergs Ornitologiska F鰎ening som vanligt arrangera f錱elcirklar i samarbete med Studiefr鋗jandet
Halland. Tio olika cirklar kommer att genomf鰎as och som vanligt sker cirklarna mestadels utomhus. Du som deltagare f錼 en
unik m鰆lighet att l鋜a dig mer om f錱lar och naturen i ditt n鋜omr錮e, samtidigt som du f錼 tr鋐fa sp鋘nande och trevliga
m鋘niskor.

 

 

 

Havsf錱elspaning vid Morups T錸ge .

Cirkelledare

Niklas Torstensson  

Thomas Andersson  

Elisabeth Widenberg  

Hans Johansson  

Ulf Thunman  

Ann-Jeanette Fagerblom  

J鰎gen Fagerblom  

Leif Daun  

Jan Olof Svensson  

Mikael Sandell  

 

Cirklarna k鰎s i samarbete med Studiefr鋗jandet.

www.studieframjandet.se