Sidensvans

Fiskmås

Kungsörnen

Foto: Göran Johansson

Foto: Thomas Andersson

Foto: Tommy Ekmark

     

Sångsvan

Stenknäck

Domherre

Foto: Gerhard Anderson

Foto: Åke Hansson

Foto: Susanne Svensson

     

Skäggmes

Gråsiska     

Nötväcka

Foto: Mats Dahlbom

Foto: Mats Erander

Foto: Ragnar Henriksson