Fågelkvällar i Källstorps våtmark. Inställt

Onsdagen  15  apr  

Inställt på grund av Coronaviruset.
Kom med Falkenbergs Ornitologiska Förening och se hur våren fortskrider och hur flyttfåglarna återvänder, från järnsparv till näktergal. Vid 3 tillfällen med 3 veckors mellanrum besöker vi Falkenbergs mest stadsnära våtmark.

:
  Parkeringen vid Källstorp västra, fågellokalen strax öster om Carlsberg

:
  18:30

:
  Eva Svensson,
mob. 070-20 98 285.

Inställt