Pilgrimsfalkarna vid silon. Inställt

Lördagen  18  apr  

Inställt på grund av Coronaviruset.
Sedan ett antal år tillbaka häckar pilgrimsfalk på silon. Vi hoppas få se deras vardagsbestyr från första parkett. Guiderna kommer att stå på södra sidan av Ätran, mittemot silon.

:
  södra sidan av Ätran, mittemot silon.

:
  11:00-13:00

:
  Eva Svensson,
mob. 070-20 98 285.

Inställt